Vytisknout stránku Otevřít stránku jako PDF

U nás jsou Vaše data zaručeně v bezpečí!

Toto je prohlášení o ochrane dat Kwesto, s.r.o.. Uživatelé se zde mohou informovat o tom, která data KWESTO od zákazníku požaduje a pro jaké úcely jsou využívána.

Víme, že je pro Vás peclivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi duležité. Protože ochrana dat u KWESTO má i z tohoto duvodu vysokou prioritu, pri získávání, zpracovávání a používání se prísne držíme zákonných predpisu spolkového zákona na ochranu dat (BDSG), zákona pro telemédia (TMG) a ostatních nemeckých zákonu na ochranu dat.

Vaše údaje potrebné pro realizaci obchodu budou uložena a pro zpracování objednávky v potrebném rozsahu predána námi povereným poskytovatelum služeb. Za úcelem overení bonity predáváme osobní údaje firme Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München. Údaje o adrese a údaje na objednávce jsou dále získávány a zpracovávány pro vlastní marketingové úcely.

Na naší internetové stránce jsou pomocí tracking tools shromaždovány a ukládány pseudonymní uživatelské profily pro marketingové a optimalizacní úcely (§ 13 TMG). Jako tracking tool používáme na naší internetové stránce Omniture. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme tracking tools používat ke shromaždování Vašich osobních údaju a jejich predávání tretím prodávajícím a marketingovým platformám, nebo tato výhradne statistická data spojovat s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).


Jaká data Kwesto, s.r.o. zaznamenává pri návšteve svých internetových stránek?
Když navštívíte naše internetové stránky, získáme nejprve pouze následující technické informace:
» sekvence klikání
» prvky protokolu http
» vyhledávané pojmy

Vaše data nám pomáhají individuálne prizpusobovat a neustále vylepšovat Váš zážitek z nakupování u Kwesto, s.r.o.. Osobní údaje používáme konkrétne k vyrizování objednávek, k expedici zboží, k overení bonity, k provedení platby, pro zabránení zneužití naší internetové stránky a k tomu, abychom Vás informovali o objednávkách, výrobcích a službách.

Pri platbe kreditní kartou (Visa/MASTER-Card) jsou Vaše zadaná platební data zaznamenána a uložena spolecností Ingenico GmbH (Kurfürstendamm 134, 10711 Berlin) a predána pouze podnikum, které se úcastní procesu platby. Pri platbe kreditní kartou souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami platební instituce. K záznamu nebo uložení platebních dat firmou KWESTO v tomto prípade nedochází.

Zadané telefonní císlo používáme také pro reklamní komunikaci, abychom Vás informovali o našich zajímavých nabídkách, a pro podporu rychlého prístupu k zákaznickým údajum v prípade telefonátu zákazníka.

Uzavreli jsme dohody s externími poskytovateli služeb, na základe kterých tito poskytovatelé v souvislosti s propagacními opatreními registrují prístup na urcité stránky v rámci našich internetových stránek, aby mohli vytváret zprávy o zobrazení stránek, o statistikách a/nebo jiném chování souvisejícím se surfováním po našich internetových stránkách. Tito poskytovatelé služeb pritom do té míry, kterou jsme povolili, používají cookies a/nebo jiné technologie pro registraci prístupu na stránky, aby mohli vytváret anonymní statistiky z hlediska návštevnosti našich internetových stránek. Takto získaná data jsou výhradne anonymní a obsahují pouze pocet zobrazení urcitých stránek v rámci našich internetových stránek.
 

Ustanovení pro ochranu dat pro informacní bulletin
Abychom mohli naše zasílání informacního bulletinu dobre prizpusobovat s ohledem na potreby našich zákazníku, jsme odkázáni na možnost získávání a zpracovávání Vašich ruzných osobních údaju.

S temito údaji mužeme naši e-mailovou komunikaci individuálne prizpusobit Vašim potrebám.

Vaše osobní údaje jsou používány výhradne v rámci skupiny podniku TAKKT¨za úcelem zasílání informacních bulletinu. K predání techto údaju tretím osobám k využití pro jiné úcely nikdy nedochází.


Bezpecný prenos dat – SSL kódování

Internetová stránka KWESTO pracuje s kódováním 128bit SSL. SSL je zkratkou pro "Secure Socket Layer" a jedná se o metodu kódování, která ve World Wide Webu zarucuje nejvyšší bezpecnost. Data jsou pri prenosu chránena pred neautorizovaným zásahem a zmenami díky certifikátum SSL, data tedy nemuže císt ani stahovat tretí osoba. Každý certifikát SSL pro internetovou stránku je pridelen teprve po podnikové kontrole. Certifikát SSL vystaví stejne jako obcanský nebo ridicský prukaz duveryhodná instituce. Kódování je aktivní vždy, když jsou zadávána nebo odesílána zákaznická data. Jako symbol kódování vidíte v dolní lište zámek. Všechny následující stránky jsou nyní zabezpeceny pomocí SSL.

KWESTO (...a 93 % podniku Fortune-500) duveruje certifikátum VeriSign 128 Bit SSL, které mají vedoucí postavení na trhu. U nás se mužete cítit v bezpecí...


Kdy a k cemu používá KWESTO „cookies“?
Abychom mohli online objednávání prizpusobit, aby bylo co nejpohodlnejší, musíme z technických duvodu pri vstupu na www.kwesto.cz použít soubor cookie s císelným kódem. Tento soubor nám umožnuje Vám behem Vaší návštevy www.kwesto.cz priradit vyplnený objednací formulár. Pokud cookie neakceptujete, není již toto prirazení možné a Vaše práve zaznamenané výrobky budou vždy znovu ztraceny. Objednávka bez akceptování tohoto souboru cookie proto není možná. Jinak mužete samozrejme neomezene využívat veškeré funkce naší internetové stránky. Dále v nekterých prípadech rovnež používáme soubor cookie, abychom prípadne zjistili, pres kterého reklamního partnera se k nám uživatel dostal. Tento soubor obsahuje pouze kódování k rozpoznání reklamního partnera. Takovéto soubory cookie jsou platné zpravidla 30 dní a slouží ke statistickým a výpoctovým úcelum a tím k optimalizaci našich propagacních opatrení na Internetu. V žádném prípade nejsou do techto souboru cookie ukládány osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa atd.).Co jsou vlastne „cookies“?
Jedná se o malé textové soubory, které jsou pri návšteve internetové stránky preneseny do pocítace uživatele. Mohou být uloženy bud na pevném disku se zadanou dobou platnosti nebo také existovat jen behem takzvané internetové relace (session) v pracovní pameti pocítace (tzv. session cookie). Takové cookies budou pri zavrení prohlížece automaticky opet vymazány.

Návod k nastavení souboru cookie na Vašem prohlížeci naleznete zde.


Poznámka:
Používání, zpracování a zprostredkování Vašich osobních údaju za marketingovými úcely mužete kdykoli odmítnout neformálním sdelením poštou na níže uvedenou adresu, nebo e-mailem na infomaster@kwesto.cz. Toto však neplatí pro data potrebná k vyrízení Vaší objednávky. Po obdržení Vašeho odmítnutí již nebudeme dané údaje používat k jiným úcelum než k vyrízení Vaší objednávky, nebudeme je zpracovávat ani predávat a zastavíme další zasílání propagacních prostredku vcetne našich katalogu.
 

Kwesto, s.r.o.
Delnická 12
170 00 - Praha 7

Telefon: 266 793 739
pondelí - pátek 7:30 - 17:00 hodin


Telefax: 266 793 721, 800 185 262 (ZDARMA)
E-mail: prodej@kwesto.cz
 

Porovnání výrobků