Vytisknout stránku
Hledání pomocí navigace

V našem online obchodě je sortiment rozdělen nezávisle na oblasti použití do kategorií podle charakteru výrobků, které umožňují rychlé vyhledávání a filtrování podle specifických vlastností výrobků. Průvodce vyhledáváním s navigací podle stránek Vám přitom pomůže rychleji dosáhnout cíle.


Vyberte požadovanou kategorii výrobků.


V levé liště navigace pod částí „Náš sortiment“ můžete požadovanou kategorii přímo zvolit kliknutím. Při přejetí myší se navíc hned vedle zobrazí přímá navigace pro podkategorie.

 

Hledání pomocí navigace

Zvolte požadovanou podkategorii

Seznam podkategorií naleznete jednak v levé části navigace, a pak také po kliknutí na nadřazenou kategorii ještě jednou ve formě jednotlivých kategorií s obrázky vpravo od ní. Požadovanou podkategorii můžete zvolit v seznamu v oblasti navigace i pomocí obrázku kategorie.

 

Výběr kategorie

Textové vyhledávání

Zvolíte-li vyhledávání prostřednictvím vyhledávacího okna uprostřed nahoře na stránce, máte následující možnosti vyhledávání: Buď zadáte text do vyhledávacího pole, např. označení výrobku, nebo budete vyhledávat pomocí objednacího čísla/čísla výrobku. Zobrazí se přehledný seznam výsledků hledání s obrázky, označeními výrobků a cenami.

 

Dále si můžete nechat zobrazit určitou stránku katalogu. Za tímto účelem jednoduše klikněte na pole „Hledané slovo/číslo výrobku“ a namísto toho zvolte „Stránka katalogu“ a zadejte hledané číslo stránky.

 

 

 

Textové vyhledávání

Možnosti zadání


jednotlivé hledané slovo: Příklad: „vozík“
Výsledek hledání zobrazí všechny výrobky, jejichž popis obsahuje „vozík“. V dalším kroku na levé stránce můžete výsledek filtrovat podle požadované kategorie a vlastností výrobku.

více hledaných slov: Příklad: „skladový vozík z hliníku“
Výsledek hledání zobrazí všechny výrobky, jejichž popis obsahuje výrazy „skladový vozík“ a „hliník“. Pokud nebudou nalezeny žádné výrobky, které obsahují všechny výrazy, zobrazí výsledek hledání výrobky, které obsahují alespoň jedno zadané slovo. Doplňková slova jako „z“, „a“, „nebo“ atd. budou při hledání automaticky ignorována.

hledání čísla výrobku: Příklad: 101421
Výsledek hledání zobrazí výrobek s objednacím číslem/číslem výrobku "101421". Zadání je rovněž možné ve formátu "XX 101 421", stejně jako v tištěném katalogu. Vyhledávání automaticky rozpozná správné objednací číslo/číslo výrobku.

 

Stránka katalogu: Příklad: 345
Výsledek vyhledávání zobrazí stránku s přehledem, který obsahuje všechny výrobky zobrazené/odkazované na stránce katalogu a stránku katalogu ve formátu PDF.
 

Upozornění:
 

- Funkce vyhledávání ignoruje psaní velkých a malých písmen.
- Takzvané „Booleovy operátory“ jako AND, OR nejsou zapotřebí. Logika vyhledávání u dotazů s více frázemi je vysvětlena v odstavci „více hledaných slov“.
- Funkce „divoké karty“ (hledání se zástupným znakem *) není aktivní. Znak * bude ignorován.
- Pokud se při zadávání hledaného výrazu překlepnete, bude Váš dotaz automaticky opraven nebo budete dotázáni, zda jste neměli na mysli jiný výraz.

Výsledek hledání zobrazuje standardně nejprve nejlepší shody. Výsledky však můžete třídit také podle ceny (vzestupně nebo sestupně) nebo abecedního pořadí.

 

 

Funkce filtrování

Podle zvolené kategorie a podkategorie výrobků se v levé oblasti navigace zobrazí různá specifická kritéria pro filtrování, pomocí kterých můžete výsledek hledání vymezit a zkonkretizovat podle Vašich přání.

U kancelářských skříní můžete výsledek hledání například vymezit filtry „výška“, „šířka“ atd.

 

 

 

Funkce filtrování po vyhledávání

 

 

Kritéria filtrování jsou specifická pro daný výrobek a jsou zobrazována variabilně podle podkategorie. Filtr „cena“ je nabízen u všech podkategorií. Při vyhledávání pomocí filtrů se zobrazí pouze výrobky, které odpovídají zvolenému kritériu. Hledání je podle výběru kritérií filtrování dále omezeno pro nalezení přesného cíle. Můžete použít libovolné množství filtrů. Pokud například hledáte kancelářskou skříň v ceně mezi 400 – 500 € s určitými rozměry, zvolte na startovní stránce nejprve kategorii výrobků „skříně“, poté podkategorii „kancelářské skříně“ a nakonec použijte filtr „cena“ a zadejte ceny 400 € a 500 € do příslušných polí, a další filtry „výška“, „šířka“ a „hloubka“.

 

 

Filtrování na stránce s podrobnými informacemi o výrobku

Také na stránce s podrobnými informacemi o výrobku můžete zobrazení dále vymezit podle Vašeho přání. Tato možnost je výhodná především u výrobků s mnoha variantami (např. výběr barvy nebo velikosti).


Tato funkce je však k dispozici pouze v náhledech „galerie“ a „seznam“.


Nad výrobky jednoduše zvolte maximálně dvě kritéria pro filtrování. Náhled zobrazených výrobků se automaticky zredukuje na výrobky s odpovídajícími vlastnostmi. Pomocí symbolu „X“ vpravo nahoře můžete zvolené filtry snadno zrušit a zobrazí se opět všechny varianty výrobku.

Odstranění filtru

Pro opětovné odstranění filtru v navigaci vlevo klikněte jednoduše v horní části na symbol „X“ u zvolené hodnoty. Pokud chcete odstranit všechny filtry najednou, použijte symbol „X“ vedle bodu „Odstranit všechny filtry“. 

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků