Vytisknout stránku
Tiráž

Adresa:
Kwesto, s.r.o.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 793 735
Fax: +420 266 793 721

E-mail: prodej@kwesto.cz

Jednatel:
Milan Novotný, Ivo Šafařík

Sídlo:
Praha

 

Společnost je vedená
u Městského soudu Praha,
oddíl C, vložka 74542
 

IČO: 26148544
DIČ: CZ26148544


Právní poznámky / autorské právo:

Informace, uvedené na internetové stránce, podléhají stálé kontrole a aktualizaci firmou Kwesto, s.r.o.. I přes veškerou pečlivost se mohou data v průběhu času změnit. Za správnost, úplnost a aktuálnost nelze převzít žádnou záruku. Totéž platí také pro všechny další webové stránky, na které je odkazováno prostřednictvím hyperlinku. Firma Kwesto, s.r.o. není za obsah webových stránek, kterých se dosahuje takovým spojením, zodpovědná. Dále si firma Kwesto, s.r.o. vyhrazuje právo na provádění změn nebo doplňků na poskytnutých informacích. Obsah a struktura internetové stránky firmy Kwesto, s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování, rozšiřování, zveřejňování, změny, předání k dispozici třetím osobám nebo zpracování veškerých strukturních prvků, zvláště textů, částí textů, obrazových materiálů, grafů, programů a designových prvků vyžaduje předchozí výslovný a písemný souhlas firmy Kwesto, s.r.o.

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků