Vytisknout stránku
Hodnoty firmy


SLEDOVÁNÍ REALITY

Ve firmě TAKKT se staráme o to, aby naši zaměstnanci a vedoucí pracovníci bezprostředně vnímali a pociťovali realitu podnikání. To znamená, že spolu vzájemně transparentně a jasně komunikujeme, přímočaře jednáme a vedoucí pracovníci a zaměstnanci vědí, že svým výkonem přispívají k úspěchu firmy.

 

JEDNÁNÍ SE SYSTÉMEM

Ve firmě TAKKT pracujeme neustále na tom, abychom naše činy mohli změřit, ohodnotit a zefektivnit. Kombinace odhadu a důsledku v realizaci obchodního modelu TAKKT nám umožňuje aktivně řídit naši ziskovost a tvorbu hodnot ve prospěch všech zájmových skupin.

 

APLIKACE PARTNERSTVÍ

Ve firmě TAKKT chceme udělat vše pro to, aby v nás naši zákazníci a dodavatelé viděli partnera pro společný úspěch a byli vysoce motivováni pro spolupráci s naší firmou. Nejvyšší prioritu pro nás má nepřetržitá vysoká spokojenost zákazníků, vynikající kvalita služeb a společný užitek. Chceme být lepší než konkurence.

 

ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY

Ve firmě TAKKT garantujeme kontinuitu a spolehlivost i v dobách změn. Naše jednání je vždy zaměřeno střednědobě a dlouhodobě. Sázíme na růst spolu s podstatou, průběžné učení a nepřetržité přizpůsobování se změnám a novým podmínkám.

 

PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI

Ve firmě TAKKT bereme aktivně na vědomí naši společenskou odpovědnost a zasazujeme se o vyžadování a podporu lidských a ekologických hodnot. Dbáme na to, aby byla respektována individuální a kulturní specifika, a trvale udržitelný rozvoj chápeme jako důležitý prvek v konkurenci.

 

PRAKTIKOVÁNÍ DŮVĚRY

Ve firmě TAKKT děláme, co říkáme. V tomto smyslu jsou měřítkem našeho jednání spolehlivost a transparentnost. I v případě konfliktů se vždy postavíme za dobrý záměr, poskytujeme oporu a hledáme společně únosná řešení. Důvěra, respekt a jednání z očí do očí jsou pro nás samozřejmé.

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků