Vytisknout stránku

Trvale udržitelné šetrné nakládání se zdroji a klimatem

Skupina TAKKT se aktivně zasazuje o šetrné zacházení s přírodními zdroji a ochranu klimatu. Od roku 2008 se skupina TAKKT úspěšně účastní projektu Carbon Disclosure Project (CDP) a v roce 2013 byla vyznamenána jako Index Leader ve svém odvětví s 81 ze 100 bodů. Skupina TAKKT tím o 34 bodů předčí indexový průměr a dosáhla významného zlepšení oproti předchozímu roku.

V rámci CDP jsou na dobrovolném základě vyplňovány dotazníky pro získávání informací o emisích CO2 a ochraně klimatu a dokumentaci snah o snížení podnikových emisí škodlivin. Díky transparentnímu podávání zpráv mohla být vůbec poprvé zaznamenána CO2 stopa, kterou podnik zanechává.

CO2 stopa bude z dlouhodobého hlediska snižována. Takzvaná uhlíková stopa vzniká ve všech stádiích řetězce vytváření hodnot:

 

Výroba/sběr surovin

Výroba a distribuce

První a další použití

Recyklace

 

Byl stanoven cíl ze střednědobého hlediska zaznamenávat a optimalizovat CO2 stopu hlavních společností všech odvětví skupiny TAKKT.
Emise u podniků TAKKT budou zjišťovány ve všech stupních vytváření hodnot, jako je nákup, marketing, prodej a logistika. Budou zavedena opatření na úsporu energie a vyžadována podniková ochrana životního prostředí. Zaměstnanci budou zahrnuti do všech těchto snah a úsilí jednotlivých podniků bude certifikováno. Tímto způsobem budou kromě stávajících systémů managementu kvality podle ISO 9001 postupně vznikat certifikované systémy ekologického managementu ve všech důležitých společnostech TAKKT. Podstatnou součástí certifikace podniku je zavedení průběžného procesu zlepšování v ekologickém managementu. Zde se dozvíte více o certifikaci ISO 14001.

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků