Vytisknout stránku
Plníme Evropskou směrnici pro staré elektrické a elektronické přístroje WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)Evropská směrnice pro staré elektrické a elektronické přístroje WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) upravuje zabraňování, snižování a likvidaci rostoucího množství elektrického šrotu z již nepoužívaných elektrických a elektronických přístrojů.
WEEE zavazuje všechny firmy, které uvádějí toto zboží do oběhu, k přijímání těchto přístrojů zpět a k jejich ekologické likvidaci.

V této souvislosti jsme provedli potřebnou registraci a připojili jsme se k licencovanému systému pro likvidaci odpadu.

Tímto způsobem v plném rozsahu plníme zákonné předpisy Evropské směrnice pro staré elektrické a elektronické přístroje WEEE.

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků